NTA Committee 2020 – 2021
Core Team
President
Vice President

Mr Siva Balachandran

 

Secretary

Dr Stewart Durairaj

 

Joint Secretary
Mrs Krishnaveni Subramanyam
Treasurer
Mrs Priya Narayanan
Advisors

Mr V.Srinivasan

Dr S.Varadharajan

Dr A.Chidambaram

Dr K.Asokan

Dr R.Kandasamy

Dr Arutchelvam

Mr Venkatesh Shanmugam

Dr Nachiappan Meyyappan

Dr Senthilkumar Muthu

Dr Madan Thirugnanam

Committee Members
 • Dr Balaji Packyanathasamy – Hull
 • Dr Ganesh Gopalakrishnan – Hull
 • Mr Siva Shankar – Manchester and Blackburn
 • Mr Siva Balachandran – Manchester
 • Dr Nachiappan Meyyappan – Manchester
 • Mr Joe Karuna – Leeds and Yorkshire
 • Dr Elankumaran Paramasivam – Leeds and Yorkshire
 • Dr Ashok Elayaperumal – Leeds and Yorkshire
 • Dr Santhanakrishnan Balasubramanian – Leeds and Yorkshire
 • Mr Raman Kalyan – Teesside
 • Mrs Sujatha Ramakrishnan – Wirral
 • Dr Nambi Rajan, Wirral
 • Dr Shankar Narayanan – Stoke On Trent
 • Mr Hariharan Sairam – Stoke On Trent
 • Mrs Kavitha Sethumadhavan – Sheffield
 • Mr Ganeshkumar – Derby
 • Dr Madan Thirugnanam – Derby
 • Dr Kumaran – Shrewsbury
 • Dr Selvakumar – Leicester
 • Mr T K Sankar – Leicester
 • Dr Bhama Prabhu – Nottingham
 • Mr Pradeep Thomas – Nottingham

Past Presidents of Northern Tamil Association

2019 -20 Dr Madan Thirugnanam
2018 -19 Dr Meyyappan Nachiappan
2017 -18 Dr Senthilkumar Muthu
2016 -17 Dr Suresh Singaravelu
2015 Dr G.Velupandian
2014 Mr S.Venkatesh
2013 Dr BKM Subramaniam
2012 Dr V Arutchelvam
2011 Dr R. Kandasamy
2010 Dr John Godfrey
2009 Dr K Asokan
2008 Mr A Chidambaram
2007 Dr Jino Sukumar
2006 Mr V.Srinivasan
2005 Mr S. Sivasaundaram
2004 Mrs.A.Ratnasingam
2003 Mr.T.Mahendran
2002 Dr.S.Balasanthiran
2001 Dr.Sivagnanam
2000 Dr.Paramjothy
1999 Dr.S.Balasanthiran
1998 Dr.S.Jeyasundaram
1997 Dr.Sivakumar
1996 Mr.K.M.T.Thiruchelvam
1995 Dr.S.Balasundaram
1994 Dr.S.Sundaralingam
1993 Dr.S. Balasanthiran
1992 Dr.Sivagnanam
1991 Dr.N.Balakumar
1990 Dr.Anandadas
1989 Mr.B.T.I.Segarajasingham
1986-1988 Mrs.P.J.Vasthava